Kategorie
Leasing

Czy warto brać leasing na poleasingowe rzeczy

Charakterystyka sprzętu poleasingowego

Wiele osób przed zakupem lub finansowaniem inwestycji na sprzęt poleasingowy zastanawia się, czy jest to w ogóle opłacalne przedsięwzięcie. Nie są pewni stanu technicznego sprzętu. Są to zupełnie bezpodstawne zastrzeżenia. Poleasingowy sprzęt to pewna inwestycja w maszyny i urządzenia, które są sprawne i były odpowiednio serwisowane – co jest szalenie ważne z perspektywy długowieczności sprzętu. Co więc musisz wiedzieć? Przede wszystkim to, że w trakcie trwania umowy leasingowej, poprzedni użytkownik środków trwałych musiał odpowiednio dbać o sprzęt, przestrzegać OWUL, czyli ogólnych warunków umowy leasingowej, które narzuca każda firma leasingowa oraz wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem. Leasingobiorca nie mógł również zatajać usterek, czy w przypadku samochodów, naprawiać na własną rękę usterek mechanicznych lub lakierniczych. Przy zdawaniu wszelkich przedmiotów leasingowych każdy z nich jest dokładnie sprawdzany przez specjalistę z firmy leasingowej oraz rzeczoznawcę. W przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości, są one naprawiane w autoryzowanych serwisach za które to naprawy obciąża się kosztowo byłego leasingobiorcę. Nawet więc jeśli przykładowo samochód wrócił do firmy leasingowej z jakimś obtarciem (które notabene w naszym państwie jest czymś, z czym trzeba się pogodzić), to firma leasingowa naprawi to w autoryzowanym serwisie. Oczywiście do wglądu będzie również pełna historia środka trwałego.

Kupno za gotówkę czy finansowanie

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, czy chcemy środek trwały kupić dla siebie za gotówkę czy też preferowanym rozwiązaniem jest finansowanie np. przez ponowne wzięcie leasingu. Jest to możliwe jednak tylko w przypadku, gdy środek trwały nie jest starszy niż X (zwykle 6-8) lat. Warto nadmienić, że bardzo często możemy spotkać się z niesamowicie atrakcyjnymi ofertami na takie środki trwałe, gdyż firmie leasingowej czy też bankowi również zależy na jak najszybszej sprzedaży sprzętu. Warto także rozglądać się za pojazdami, które zostały wcześniej odebrane przez firmę leasingową od leasingobiorcy. Najczęściej powodem takich czynności było niepłacenie rat leasingowych przez ówczesnego leasingobiorcę. Tak czy inaczej, zdecydowanie nie można demonizować poleasingowych sprzętów i warto się nad nimi bardziej pochylić.