PODZIEL SIĘ OPINIĄ
Napisz do nasTwoja opinia została wysłana.Dziękujemy!

Wystartowaliśmy!

Sprawdź co planujemy, a z czego już możesz czerpać korzyści.

Data Shop


Rozległa baza danych finansowych i gospodarczych, z możliwością wyboru planu taryfowego
dostosowanego do potrzeb odbiorcy.
Dane wystandaryzowane
w celu szybkiego składania zestawów
na bazie różnych źródeł (ale także
w postaci takiej, jak je opublikowano)
W jednym miejscu dane
z różnych źródeł: GUS, KRS, GPW
i wielu innych
Wyjątkowe
możliwości personalizacji
zestawionych danych
Filtry pozwalające na
zestawienie danych według
wielu różnych specyfikacji

Splentum Edu


Strefa przekuwania tematów finansowych na język zrozumiały dla każdego
i pozwalająca na szybkie i przyjemne przyswajanie wiedzy finansowej.
Inspirujące przykłady, odniesienia i ciekawostki
Kalkulatory pozwalające powiązać prezentowane
tematy z własnym doświadczeniem
Edugrafiki objaśniające świat finansowych pojęć
w obrazkowy sposób
Arkusze kalkulacyjne pozwalające poznać liczby
kryjące się za rysunkami

Czym jest Splentum?

Splentum jest operatorem serwisów internetowych gromadzących, przetwarzających i udostępniających dane, przede wszystkim
finansowe. W naszych wcześniejszych projektach biznesowych, a także w pracy akademickiej, wielokrotnie dokuczał nam brak profesjonalnych
i jednocześnie przystępnych finansowo baz danych. Nie mieliśmy wątpliwości, że tego samego doświadcza wiele innych osób.
To z myślą o nich powstało Splentum. Tworząc Splentum szukaliśmy rozwiązań mogących zaspokoić potrzeby w zakresie danych
wszystkich tych, którzy ich używają po to, by podejmować decyzje lub pomnażać wiedzę.


Według nas dane powinny być:


Jak to rozumiemy?


Wiarygodne


dane pochodzą z pewnych źródeł

Zunifikowane


wszystkie dane w określonym zbiorze są przekonwertowane w jeden format

Kompletne


wszystko "pod jednym dachem", bez potrzeby szukania danych gdzie indziej

Inteligentne


dane są przetwarzane i programowane tak, żeby podpowiadały właściwe decyzje i działały jak sygnalizatory

Pod ręką


dostęp do danych jest możliwy z dowolnego miejsca

System Splentocentryczny

Użytkownicy danych finansowych są różni. Różnią się także ich potrzeby w tej dziedzinie. Wyraźna segmentacja odbiorców
danych finansowych pozwoliła nam na zaprojektowanie serwisów dedykowanych różnym ich grupom.
Tak powstały Finansowy GPS, Sejsmi oraz Valuator – portale internetowe zawierające specjalistyczne narzędzia
ułatwiające pracę z danymi odpowiednio przedsiębiorcom, inwestorom oraz wszystkim tym,
którzy są zainteresowani wyceną własnego albo cudzego biznesu.

SPLENTUM: To jest centrum uporządkowanego wszechświata danych finansowych. Lądują tu wszyscy, którzy potrzebują jakiegoś ich zbioru. Mogą mieć pewność, że tu znajdą dane wystandaryzowane , kompletne, łatwe w dostępie i inteligentne. Splentum wprawia w ruch pozostałe obiekty, ale jest też zwrotnie zasilane przez nie. Do centrum – jak to w przypadku centrum – chętnie zapuszczają się wszyscy: menedżerowie, inwestorzy, przedsiębiorcy, analitycy finansowi o różnym charakterze, wykładowcy, studenci.

  • SPLENTUM: To jest centrum uporządkowanego wszechświata danych finansowych. Lądują tu wszyscy, którzy potrzebują jakiegoś ich zbioru. Mogą mieć pewność, że tu znajdą dane wystandaryzowane , kompletne, łatwe w dostępie i inteligentne. Splentum wprawia w ruch pozostałe obiekty, ale jest też zwrotnie zasilane przez nie. Do centrum – jak to w przypadku centrum – chętnie zapuszczają się wszyscy: menedżerowie, inwestorzy, przedsiębiorcy, analitycy finansowi o różnym charakterze, wykładowcy, studenci.

  • FINANSOWY GPS: To miejsce dla tych, którzy potrzebują intuicyjnego w obsłudze kokpitu zarządczego napędzanego przez inteligentne dane. Dzięki niemu szybko wiedzą, co dobrego i złego dzieje się nie tylko w ich firmie, ale także mają możliwość zorientowania się w sytuacji innych podmiotów. Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą, to powinieneś wylądować właśnie tutaj.

  • SEJSMI: Tu panują szczególne warunki. Lądujesz i mówisz „says me” – Twoja opinia trafia do stale rosnącego zbioru razem z opiniami innych przybyszów. W ten sposób możesz na przykład sprawdzić trafność własnych prognoz rynkowych i współtworzyć alternatywną giełdę poglądów na temat scenariuszy rozwoju dowolnego biznesu. Jeśli jesteś inwestorem – nieważne czy zawodowcem czy pasjonatem – i lubisz atmosferę typu „social” będziesz na pewno grawitował w tym kierunku.

  • VALUATOR: Przyciąga wszystkich tych, którzy chcą wycenić jakiś biznes – nie tylko własny. Inteligentne dane pozwalają na zautomatyzowanie tego zadania. Życie tu rozwija się tak szybko, że przybiera formy dotąd nieznane – np. giełdy spółek niepublicznych. Dzięki temu, to, czy przedsiębiorstwo jest notowane na rynku papierów wartościowych, czy też nie, przestaje tu mieć znaczenie.

Zespół


Dr Wiktor Cwynar

prezes zarządu, partner

Prezes zarządu Splentum Sp. z o.o. Dyrektor Centrum Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Gospodarczej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Partner w Polskim Funduszu Inwestycji. Wcześniej sprawował m.in. funkcje rektora WSB-NLU w Nowym Sączu i Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Był członkiem Rady Nadzorczej CIECH SA delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki. Współautor książki „Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – systemy – narzędzia”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Jacek Stypa

wiceprezes, członek zarządu

Wiceprezes, członek zarządu Splentum Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Handel i Marketing Międzynarodowy. Sales Executive w firmie usługowej w latach 2010-2013 oraz Project Manager na rynku brytyjskim w sektorze Entertainment w latach 2006-2009. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rynków kapitałowych oraz szeroko pojętej analizy technicznej spółek giełdowych.

Dr hab. Andrzej Cwynar

członek rady nadzorczej, partner

Dziekan Wydziału Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wcześniej założyciel i dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny internetowego kwartalnika „e-Finanse”. Autor i współautor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w tym kilku książek. Niezależny doradca przy wdrożeniach programów podnoszenia wartości przedsiębiorstw. Wykładowca i trener prowadzący zajęcia m.in. dla managementu PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA i spółek z Grupy Azoty SA.

Piotr Oratowski

konsultant

Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest praktykiem, jako analityk finansowy w firmie konsultingowej uczestniczył w opracowywaniu wycen przedsiębiorstw, analiz finansowych, biznesplanów, due diligence oraz taryf dla ciepła. Obecnie uczestniczy w pracach zespołu doradczego sporządzającego analizy przedprywatyzacyjne spółek należących do Skarbu Państwa. Prowadzi również zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz szkolenia z zakresu innowacyjności w uczelnianym Centrum Innowatyki.

Ogłoszenia

Projekt pn. „Wykonanie prac programistycznych we wskazanych modułach Platformy Splentum” współfinansowany w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.