Polityka prywatności


Splentum Sp. z o.o. – właściciel serwisu splentum.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do splentum.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronach serwisu.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: właściciel serwisu nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i biuletynów.

W przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez splentum.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów i usług oferowanych przez serwis wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów / newsletter'ów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do splentum.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska, zawodu i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer biuletynu. Imię pozwala splentum.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Splentum.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów www.splentum.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych splentum.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach należących do splentum.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Splentum.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do www.splentum.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i biuletynach należących do splentum.pl.
W przypadku pytań proszę pisać: kontakt@splentum.pl